Diabetologie

Tým lékařů je schopen zajistit komplexní péči o dospělého pacienta s diabetem. Umožní vstupní zaučení pacienta při záchytu cukrovky, dále vedení jakéhokoliv způsobu léčby diabetu. Součástí sledování pacienta s diabetem jsou pravidelné kontroly celkového stavu, vyhodnocení rizika vzniku komplikací či léčba komplikací již vzniklých.

ZAJIŠŤUJEME: 

Diagnostiku diabetu

stanovení diagnózy, vyhodnocení rizika postižení velkých cév.

Úvodní výuku při záchytu diabetu

nastavení nejvhodnějšího způsobu léčby, vybavení pacienta potřebnými výukovými materiály, které jsou přizpůsobeny zjištěným laboratorním a dalším nálezům.

Vybereme pro Vás optimální způsob léčby diabetu

  • Moderní perorální antidiabetika s přihlédnutím k přítomným komplikacím zdravotního stavu tak, aby se minimalizovalo riziko vzniku srdečně cévních onemocnění
  • Léčbu novými typy inuzlínů, které nevedou k nárůstu hmotnosti
  • Léčbu inzulínovou pumpou
  • Možnosti užívání nejnovějších možnosti selfmonitoringu hladin glykémie
    • Kontinuální glukózový monitoring (sledování glykémie 24 hod. denně), tzv. RT-CGM
    • Okamžitý monitoring glykémie systémem Freestyle Libre (bez nutnosti získání kapky krve, nebolestivý systém měření glykémie)

Dlouhodobé sledování zdravotního stavu

kontroly průměrně po 3-4 měsících ev. podle aktuální potřeby. Pravidelné kontroly zdravotního stavu, posouzení celkového rizika vzniku pozdních komplikací diabetu.

Léčbu diabetu v těhotenství

 

Hospitalizaci

v případě vzniku komplikací a nezbytnosti hospitalizace tuto zajišťujeme ve spolupráci s oblastní nemocnicí Příbram.