Ceník služeb

Diabetologie, endokrinologie

Výpis z dokumentace pro vlastní účely 200,- Kč
EKG vyšetření 200,- Kč

Vyšetření glykovaného hemoglobinu

Vyšetření 150,- Kč

Cena platná, pokud jej nehradí zdravotní pojišťovna. Hrazeno pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211.

 

Úhrada možná pouze v hotovosti.

 

Smluvní pojišťovny