Ceník služeb

Diabetologie, endokrinologie

Výpis z dokumentace pro vlastní účely 200,- Kč
EKG vyšetření 200,- Kč

Vyšetření glykovaného hemoglobinu

Vyšetření 150,- Kč

Cena platná, pokud jej nehradí zdravotní pojišťovna. Hrazeno pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211.

Úhrada možná pouze v hotovosti.

Nutriční terapeut - Anežka Stretti, DiS.

Vstupní konzultace
vstupní analýza, měření, rozbor stávajících stravovacích návyků, edukace o stravě, nastavení cílů; doba trvání 90 minut
700,- Kč
Kontrolní konzultace
rozbor jídelníčku, další konzultace k tématu, kontrolní měření, individuální plán; doba trvání 45 minut
400,- Kč

 

Smluvní pojišťovny