Okamžik z. ú.

Okamžik z. ú.

Okamžik z. ú. již sedmnáctým rokem realizuje projekty, jejichž posláním je podporovat samostatný život nevidomých a propojovat ho se světem vidících lidí. Pro nevidomé provozuje sociálně aktivizační služby a poradenství. Koordinuje největší dobrovolnické centrum zaměřené na pomoc zrakově postiženým a organizuje také asistenci nevidomým dětem.

Dále provozuje Hmateliér - dílnu a ateliér hmatového modelování pro nevidomé, pořádá výstavy a workshopy nevidomých tvůrců. Vydává knihy spojené autorsky nebo tematicky se zdravotním postižením, odborné publikace, katalogy nevidomých výtvarníků, informační brožury a letáky. Více o činnosti Okamžiku najdete na www.okamzik.cz.