Naše služby

MDM CENTRUM PRAHA

 

MUDr. Klaudia Halová-Karoliová, MUDr. Dagmar Bartášková

 

Kompletní informace o metodě MDM naleznete zde: www.stimsmart.cz

 

Jeden cyklus MDM léčby, který se skládá ze 13 sezení, stojí 9 900,- Kč. Podrobnosti o ceně viz ceník na stránkách MDM centra. Zdravotní pojišťovny bohužel v současné době MDM léčbu nehradí.

 

 

 

O MDM TERAPII

 

V současné době nabízí naše ambulance ve spolupráci s MDM Centrem účinnou fyzikální léčbu, která napomáhá diabetikům předcházet následkům této nemoci a zvyšuje kvalitu života pomocí MDM terapie. Metoda je založená na již dlouhou dobu známé skutečnosti, že průchod velmi nízkých intenzit proudu centrálním nervovým systémem může ovlivnit regulační funkce nervového sytému. Hodnoty proudu jsou velmi nízké a jsou mnohem nižší, než jsou tradičně užívány například v oblasti fyzikální léčby a rehabilitace. Princip metody je závislý spíše na speciálním tvarování proudových impulzů, které prakticky pacient nevnímá. Z tohoto hlediska je metoda zcela bezpečná, není třeba se jí obávat a byla opakovaně konzultována i se specialisty v oblasti neurofyziologie. MDM metoda je založena na zmíněných nízkých proudech, které působí na část centrálního nervového systému zvanou diencefalon. Tato část mozku je právě zodpovědná za některé důležité regulační vegetativní funkce. Její příznivé působení je založeno na přeladění některých funkcí mozku a pomocí těchto nízkých proudů pak dojde ke zlepšení regulačních schopností a vnímání bolesti i nepříjemných vjemů (parestézií) u diabetiků. Mesodiencefalická modulace je v současné době v ČR klinicky exaktně prokázanou metodou fyzikální léčby diabetické polyneuropatie, zejména pokud není ovlivnitelná farmakologickou léčbou. Metodu je možné výhodně kombinovat i s medikamentózní léčbou diabetické polyneuropatie. Vedle diabetické polyneuropatie periferního typu je metoda bezpečná a vhodná i pro léčbu neuropatií jiné etiologie včetně diabetické vegetativní neuropatie, která se projevuje závažnými obtížemi charakterizovanými postižením nervově vegetativní regulace dalších orgánů jako jsou poruchy cirkulace, urologické poruchy při diabetu (sexuální dysfunkce, impotence). Jde o bezpečnou metodu fyzikální léčby širokého spektra projevů diabetické neuropatie periferního i vegetativního typu. Vzhledem k dalšímu pokračování klinických průkazů účinnosti metody v jiných oblastech se bude její použití rozšiřovat i na další funkční i orgánová onemocnění.

 

 

Vstupní konzultace probíhají v poliklinice Michnova 1622 v Praze, ordinaci č.5 (přízemí), terapie v ordinaci č.13 (1.patro) - bezbariérový vstup.

 

Obezitologie - objednat online Po - Pá, +420 272 917 011